รายละเอียดข่าวการประมูลของบมจ. เมืองไทยประกันภัย

งานที่ปิดประมูลไปแล้ว  ของเดือน เมษายน 2555

ลำดับที่ ประกันวันที่เปิดปิดการประมูลยี่ห้อรุ่นทะเบียนปีที่จดทะเบียนขนาดเกียร์ประเภทความเสียหาย
1 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555TOYOTACOMMUTER ฮต-54920082500Mการชน
2 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTACamryวฬ-759920032400Aการชน
3 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555TOYOTAVigoบษ-853720102500Mการชน
4 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoบต-29720052500Mการชน
5 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVIOS กข-434720061500Aการชน
6 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555NISSANSunnyศษ-166620051600Aการชน
7 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555ISUZUADVENTURE ษห-51920043000Aการชน
8 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555ISUZUD MAXถพ-538420092500Mการชน
9 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVIOS กค-266520101500Mการชน
10 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoบต-895820063000Mการชน
11 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555TOYOTAVigoฎถ-764420102500Mการชน
12 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555MITSUBISHIL2003ท-401519922500Mการชน
13 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTACorona7ษ-300719961600Aการชน
14 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoถบ-286920092500Mการชน
15 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVIOS ฌจ-993620081500Aการชน
16 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555BMWXพษล-9920041200Mการชน
17 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555BMW318ภว-737320011900Aการชน
18 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555MITSUBISHITritonถพ-68420092500Mการชน
19 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555MITSUBISHILANCERวธ-922020021600Aการชน
20 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555ISUZUD MAXถย-793920092500Mการชน
21 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoตฉ-9595 20053000Mการชน
22 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555NISSANFrontier ณล-154120052700Mการชน
23 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555HYUNDAIH 1ฮธ-868820102500Aการชน
24 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555BMW520ฌฺฮ-666820092000Aการชน
25 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555VOLVO850กว-977619952400Aการชน
26 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555NISSANFrontier ณท-604320043000Mการชน
27 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoฎพ-640120102500Mการชน
28 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoถข-710120072500Mการชน
29 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoบท-334620073000Mการชน
30 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoชม-592420073000Aการชน
31 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAYarisฎป-486420101500Aการชน
32 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAYarisฎย-411120101500Aการชน
33 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAFortunerกต-432620103000Aการชน
34 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555HONDACITY ขก-595120101500Aการชน
35 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVIOS ษจ-691520031500Aการชน
36 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigoบพ-97420102500Mการชน
37 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555CHEVROLETColorado ตณ-124920052500Mการชน
38 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555NISSANBIG M ปย-842320032700Mการชน