รายละเอียดข่าวการประมูลของบมจ. เมืองไทยประกันภัย

งานที่ปิดประมูลไปแล้ว  ของเดือน เมษายน 2555

ลำดับที่ ประกันวันที่เปิดปิดการประมูลยี่ห้อรุ่นปีที่จดทะเบียนขนาดเกียร์ประเภทความเสียหาย
1 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555TOYOTACOMMUTER 20082500Mการชน
2 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTACamry20032400Aการชน
3 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555TOYOTAVigo20102500Mการชน
4 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20052500Mการชน
5 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVIOS 20061500Aการชน
6 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555NISSANSunny20051600Aการชน
7 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555ISUZUADVENTURE 20043000Aการชน
8 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555ISUZUD MAX20092500Mการชน
9 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVIOS 20101500Mการชน
10 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20063000Mการชน
11 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555TOYOTAVigo20102500Mการชน
12 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555MITSUBISHIL20019922500Mการชน
13 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTACorona19961600Aการชน
14 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20092500Mการชน
15 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVIOS 20081500Aการชน
16 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555BMWX20041200Mการชน
17 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555BMW31820011900Aการชน
18 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555MITSUBISHITriton20092500Mการชน
19 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555MITSUBISHILANCER20021600Aการชน
20 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555ISUZUD MAX20092500Mการชน
21 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20053000Mการชน
22 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555NISSANFrontier 20052700Mการชน
23 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555HYUNDAIH 120102500Aการชน
24 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555BMW52020092000Aการชน
25 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555VOLVO85019952400Aการชน
26 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555NISSANFrontier 20043000Mการชน
27 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20102500Mการชน
28 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20072500Mการชน
29 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20073000Mการชน
30 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20073000Aการชน
31 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAYaris20101500Aการชน
32 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAYaris20101500Aการชน
33 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAFortuner20103000Aการชน
34 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555HONDACITY 20101500Aการชน
35 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVIOS 20031500Aการชน
36 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555TOYOTAVigo20102500Mการชน
37 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555CHEVROLETColorado 20052500Mการชน
38 บมจ. เมืองไทยประกันภัย17 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555NISSANBIG M 20032700Mการชน