e-EMCS บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด

  เข้าสู่ระบบ EMCS E-Claim  
 
ชื่อผู้ใช้: *    
รหัสผ่าน: *   ตกลง
    ลืมรหัสผ่าน?  
ระบบ EMCS E-Claim เป็นระบบที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของ EMCS ผ่านเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้เท่านั้น
บริษัทประกัน อู่ซ่อม และเจ้าหน้าที่ของ EMCS ที่ได้รับ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานในฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบได้ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของบริษัท การค้นหาหมายเลขประเมิน การสร้างเคลมรายการใหม่ และการส่งรายละเอียดเคลมให้กับอีกฝ่าย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณากรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน และกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อตรวจสอบรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ